Over Onderwijs Pioniers

Als leraar heb je veel ideeën over wat er beter kan op school. Maar het is niet altijd even gemakkelijk om die een plek te geven in je dagelijkse werk. Leiding geven aan een verandering op school is een flinke uitdaging. Zo is bijvoorbeeld een goede dialoog met schoolleiding en collega’s van groot belang. Zelf in de praktijk te onderzoeken wat werkt en die ervaringen uitwisselen met andere pionierende leraren, kan je helpen om jouw ideeën te realiseren. Het programma Onderwijs Pioniers helpt ruimte creëren voor ambitieuze leraren door middel van begeleiding, budget, een netwerk en een podium. Een Pionierservaring geeft energie aan de leraar, energie aan de school en energie aan het onderwijs!

Inmiddels hebben bijna tachtig leraren gepionierd in het po, vo en mbo. Ook in schooljaar 2014-2015 zal weer een nieuwe generatie Pioniers aan de slag gaan.

De ingrediënten van het programma:

Budget
De leraren ontvangen een budget om naar eigen inzicht te besteden, zolang de besteding maar bijdraagt aan het realiseren van hun idee. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan vervanging, het inhuren van externe expertise of materiële kosten.

Pioniersdagen
Gedurende het schooljaar vinden een aantal inspirerende landelijke bijeenkomsten plaats voor de Pioniers. Deze dagen zijn bedoeld om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en kennis op te doen om nog beter te kunnen Pionieren. In schooljaar 2014-2015 nemen voor het eerst ook schoolleiders mee aan een deel van de Pioniersdagen.

Coaching
Elke Pionier krijgt een coach. De coach houdt een vinger aan de pols bij de Pioniers en is beschikbaar om mee te denken.

Netwerk
De Pioniers vormen samen een netwerk en kunnen ook gebruik maken van het netwerk van de betrokken organisaties.

Uitreiking Pionierstrofee
Aan het einde van het Pioniersjaar presenteren (een selectie van) de Pioniers hun uitgewerkte ideeën en ervaringen als Pioniers en wordt de Onderwijs Pionierstrofee uitgereikt aan een van de initiatieven.

Bekijk hier een boekje met tips van en voor Pioniers.Er kunnen geen commentaren worden toegevoegd.

Terug naar boven ↑