Cartesius uit de steigers (’11-’12)

Wie?
Catherine Schuurman is docent geschiedenis en brugklasmentor aan het Cartesius Lyceum in Amsterdam. Het aantal leerlingen havo/vwo bedraagt 700. ‘Wij willen leerlingen bewust maken in het omgaan met elkaar en de omgeving.’

Najaar 2011 – het begin
Onderbouw en bovenbouw waren jarenlang van elkaar gescheiden totdat het nieuwe pand is betrokken. ‘Cartesius uit de steigers’ heeft als doel om meer eenheid te creëren in de school en leerlingen bewust maken van de omgang met elkaar en de omgeving. Onvrede over het leer- en leefklimaat was een aanleiding.

De bewustwording van het leer- en leefklimaat verloopt via diverse communicatieactiviteiten zoals lesbrieven, bijeenkomst voor klassenvertegenwoordigers, website, posters en andere tools. De speciale mentorles bij de start van het schooljaar en de bijeenkomsten met leerlingen zijn positief ontvangen. Hiervoor hebben leerlingen zelf omgangsregels geformuleerd.

Gedragsverandering bewerkstelligen en mensen, leerlingen en collega’s, echt meekrijgen heeft tijd nodig. Het gaat erom goed de taken te blijven verdelen en steeds het doel voor ogen te hebben. En vooral ook om het onderwerp op de agenda te houden en activiteiten te ondernemen.

De inzet is 120 mensuren op vrijwillige basis. Het geld is voor activiteiten met leerlingen bestemd. Het meedenken van externen over duurzame tools en over hoe je mensen actief krijgt, is ook een wens.

Voorjaar 2012 – een half jaar verder
‘Hoe gaan we met elkaar en met de omgeving om, nu we allemaal weer in een nieuw prachtig schoolgebouw bij elkaar zitten? Daar was het me vooral om te doen,’ zegt Catherine Schuurman. ‘Leerlingen zijn op kleine schaal meer bezig met het onderwerp, ook door de inzet van de klassenvertegenwoordigers. Aan de andere kant zie ik nog geen grote veranderingen. Dat is ook moeilijk te meten omdat we net verhuisd zijn.

Positief is dat ik nu een nieuw samenwerkingsverband met collega’s om mij heen heb, een vrij jong en enthousiast clubje. Er wordt steeds meer rekening met ons gehouden in het schoolbeleid en ook onze naamsbekendheid groeit.

Mijn leerpunten als Pionier zijn de communicatie en het verdelen van de taken. Ik zou voortaan dat soort zaken minder in m’n eentje doen, meer willen delen. Daarnaast moeten de leerlingen continue bij de les gehouden worden om te zorgen dat ze niet uit het zicht verdwijnen. Er zijn nu veel enthousiastelingen die moet je vast zien te houden. Momenteel wordt er een mediacampagne gemaakt door de leerlingen zelf. Na die campagne gaan we nadenken over een vervolgproject.

Vanuit de school had wel meer ondersteuning en feedback mogen komen. De ateliers vanuit Onderwijs Pioniers waren erg leuk en inspirerend.’

Tip
‘Werk samen in de communicatie, binnen en buiten het team. Door transparant en doelgericht te communiceren en te werken met een heldere taakomschrijving, kom je stappen verder.’

Meer weten?
Kijk dan op www.linkedin.com (Catherine Schuurman, Kennisland, Onderwijspioniers)

of op www.cartesiuslyceum.nl.


Terug naar boven ↑